Pustynny Łagier śmierci

O obozie NKWD na Kara-kum, do którego zesłano żołnierzy AK, z prof. Witoldem Kieżunem rozmawia Maciej Rosalak