Obława na „Wilka”

Więzienie i śmierć Aleksandra Krzyżanowskiego, dowódcy wileńskiej AK