O Wandzie „Kaziku”, Marysi „Janie” i Zosi ułanie

Wszystkie zasługują na naszą wdzięczną pamięć. Dobrze, że ukazała się nareszcie książka z niezwykłą skrupulatnością przypominająca ich czyny