Żydzi na froncie wschodnim

Najciekawsze w całej opowieści jest to, że około 300 Finów wyznania mojżeszowego biło się z Sowietami również po 22 czerwca 1941 roku. A więc na froncie wschodnim służyli ramię w ramię z żołnierzami Wehrmachtu