Bohaterzy czy frajerzy

Dłuższa perspektywa powinna nas uczyć, że nie tylko przeżycie jest ważne. Swoimi, również przegranymi w wymiarze utylitarnym, działaniami budujemy porządek kultury