List pani Anny Marii Anders do redakcji „Uważam Rze Historia” i odpowiedź Zbigniewa S. Siemaszki

Wracając do Stanów Zjednoczonych z 10-dniowego oficjalnego pobytu w Warszawie, kupiłam na lotnisku najnowszy numer „Uważam Rze Historia". Byłam tym wydaniem szczególnie zainteresowana, gdyż – jak mi powiedziano – zawierał on artykuł o moich Rodzicach, zatytułowany „Historia miłości Andersa i Bogdańskiej".