Spisz na straty

Dużą część Spisza przekazał Polsce w zastaw Zygmunt Luksemburski. 360 lat później Maria Teresa zajęła ziemie, nie oddając pożyczki