Tajne państwo Polaków

Dawało obywatelom opiekę, naukę i prawo. Walczyło z najeźdźcą. To było państwo bez precedensu w dziejach.