Krew za krew

Tylko terror wobec okupanta niemieckiego mógł być odpowiedzią na jego zbrodnie