Jak Czesi zrabowali Zaolzie

Gdy Polacy walczyli na wschodzie w obronie Europy, Czesi zadali im cios w plecy