Drugi wybuch pamięci

Podczas niedawnej konferencji „Regiony pamięci. Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie porównawczej" dr Małgorzata Głowacka-Grajper z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła o dwóch wybuchach pamięci kresowej.