Giedroycia życie przed życiem

Bohater książki Marka Żebrowskiego był człowiekiem skrytym i tajemniczym. Niechętnie mówił o sobie, o swoich sprawach osobistych i rodzinnych w ogóle, przy czym zdarzało mu się, jeśli już zdecydował się na jakieś wspomnienia, najzwyczajniej „ściemniać".