Anders w kleszczach NKWD

GeneraŁ czuł się winny z powodu tego, co podpisał na Łubiance. NKWD nie udało się go jednak zwerbować – Mówi Zbigniew S. Siemaszko