Kresy i ziemie zachodnie

Nie ma Muzeum Kresów. Nie ma też Muzeum Ziem Zachodnich. Inicjatywa Kazimierza Michała Ujazdowskiego stworzenia takiego muzeum nie zyskała rządowego poparcia. A przecież to muzeum nie może być sprawą lokalną.