Polski gwardzista Mikołaja II

Dziadek często wspominał, że rosyjski car uwielbiał swoich gwardzistów – mówi Wojciech Bryszewski, wnuk Romualda Gąsiorowskiego.