Logo

Redakcja

Redaktor naczelny: Paweł Łepkowski

Redaktor: Agnieszka Niemojewska

Projekt graficzny i skład: Malwina Użarowska

Fotoedycja: Mirosław Stelmach

Stale współpracują: Dariusz Baliszewski, Piotr Bożejewicz, Robert Cheda, Bogusław Chrabota, Krzysztof Jóźwiak, Hubert Kozieł, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Leszek Szymowski

Wydawca: Gremi Media S.A.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

www.historia.uwazamrze.pl, redakcja@uwazamrze.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Copyright © Gremi Media SA Wszystkie prawa zastrzeżone
(włącznie z tłumaczeniem na języki obce)

historia.uwazamrze.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Image
Image