Logo

Redakcja

Redaktor naczelny: Paweł Łepkowski

Redaktor: Agnieszka Niemojewska

Skład: Kamil Sknadaj

Fotoedycja: Tomasz Nowak, Katarzyna Mikusek, Anna Wdowińska

Stale współpracują: Piotr Bożejewicz, Zofia Brzezińska, Robert Cheda, Bogusław Chrabota, Mariusz Janik, Krzysztof Jóźwiak, Hubert Kozieł, Marcin Niemojewski, Arkadiusz Stempin, Leszek Szymowski, Zbigniew Święch, prof. Ryszard Tadeusiewicz

Wydawca: Gremi Media S.A.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

www.historia.uwazamrze.pl, redakcja@uwazamrze.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Copyright © Gremi Media SA Wszystkie prawa zastrzeżone
(włącznie z tłumaczeniem na języki obce)

historia.uwazamrze.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Image