Logo

Korzenie nowoczesności

Zdobywca Kremla

Zdobywca Kremla

Polski hetman zapisał się w historii jako jedyny wojskowy dowódca, który zdobył Moskwę i stacjonował w niej przez dwa lata

Pokój w Domu Bożym

Pokój w Domu Bożym

Idea Rozejmu Bożego wprowadzała dwa kluczowe elementy w kulturze średniowiecznej Europy. Z jednej strony narzucała „powstrzymanie się od wojny” w „świętym czasie”, aby umocnić wiarę rycerstwa. Z drugiej, tworzyła instrumenty umożliwiające walkę z tymi, którzy ośmielą się pogwałcić czas pokoju. W taki sposób powstawały zakony rycerskie 

100-lecie polskiego złotego

100-lecie polskiego złotego

W tym roku Narodowy Bank Polski  obchodzi 100-lecie naszej waluty. Sejm odrodzonej Polski w 1919 r.  zdecydował, że złoty będzie naszym narodowym pieniądzem. Emitentem miał być tworzony Bank Polski SA. Tradycje przedwojennego Banku Polskiego SA kontynuuje dziś Narodowy Bank Polski. Podstawowy cel banku to dbanie o stabilny poziom cen. Bank centralny wspiera również politykę gospodarczą rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. 

Albert Speer.  Architekt diabła

Albert Speer. Architekt diabła

Kiedy w październiku 1945 r. Albert Speer opuszczał norymberskie więzienie, ujrzał cmentarzysko ruin, jakie pozostało z niegdyś pięknej Norymbergi. Dopiero wtedy dotarła do niego cała skala zła, jakim były rządy Hitlera. Przez resztę życia próbował usprawiedliwić się, dlaczego mu uległ


Podziel się z nami swoją opinią

Komentarze Dyskusje
Image
Image