Sztuka wyzwolona

Pozostańmy w tematyce II RP. Państwo to istniało jedynie dwie dekady, jednak ślad, jaki odcisnęło na naszych dziejach i naszej tożsamości, jest niezwykle silny i mimo starań obu okupantów i komunistycznych władców PRL nigdy nie udało się go zatrzeć.