Komandosi Poniatowskiego

Krakusi, rekrutowana z chłopów polska kawaleria, stali się chlubą ostatniej Wielkiej Armii cesarza Francuzów