Klęska na życzenie

Podczas szturmu Warszawy w 1831 r. przesądzony został nie tylko wynik wojny polsko-rosyjskiej, ale również przyszłość Królestwa Polskiego