Nasz czwarty zaborca

Jedną z najpotrzebniejszych korekt, jakie pilnie trzeba by wprowadzić w nauczaniu historii ojczystej, byłoby uzupełnienie listy mocarstw rozbiorowych o czwartego uczestnika spisku: Anglię