Historia polityczna

Z dr. Hieronimem Gralą z Uniwersytetu Warszawskiego, historykiem, badaczem dziejów Rusi i Rosji oraz dyplomatą rozmawia Rafał Otoka-Frąckiewicz