Ojcowie niewierni

Kłócili się o władzę, o wpływy, o poglądy na dalsze funkcjonowanie Kościoła. W 1942 r. główny archiwista kościelny doliczył się w historii aż 38 antypapieży. Losy jednego z nich – Klemensa III – tragicznie związały się z historią Polski