Rothschildowie Skandynawii

Dom bankierski Hambro sprawił, że uboga i słabo zaludniona Skandynawia stała się bogata ponad stan