Dlaczego Rzymianie nie podbili ziem polskich

Panowanie rzymskie wywarło niezatarte piętno na krajach zachodniej i południowej Europy. Pozostały po nim nie tylko zabytki architektury, ale także dziedzictwo kultury. Niestety, obszar naszego kraju nigdy nie wszedł w skład Imperium Rzymskiego, choć kilka razy było blisko