Czerwona dywersja

Przez cały okres międzywojenny władze Związku Sowieckiego inspirowały wymierzone w Polskę akty terroru i sabotażu