Komandosi niepodległej Polski

II Rzeczpospolita już na początku swego istnienia zaczęła tworzyć elitarne oddziały wojskowe. Ich żołnierze stali się podczas wojny trzonem dwóch doborowych formacji: cichociemnych i Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego