De Republica emendanda

Andrzej Frycz Modrzewski był jednym z najwybitniejszych myślicieli doby renesansu. Jego najsłynniejsze dzieło „O poprawie Rzeczypospolitej” czytano i komentowano w całej Europie. Niestety, najmniej uważnie w ojczyźnie autora