Zagadka Otto Johna

W lipcu 1954 r. tajemnicze zniknięcie dyrektora Federalnego Biura Ochrony Konstytucji, czyli cywilnego kontrwywiadu, wywołało skandal na politycznej scenie RFN