Żołnierz wolności

Tadeusz Kościuszko nie był wielkim wodzem ani wybitnym politykiem, chociaż talentu z pewnością mu nie brakowało. Bohaterem narodowym Polski i Ameryki został dzięki odwadze, pracowitości oraz wierności ideałom, wśród których na pierwszym miejscu stawiał wolność