Prawda o Zaolziu

O tragicznym losie Czechosłowacji w 1938 r. zadecydowały w Monachium mocarstwa zachodnie. Ale to nam, Polakom, przypisuje się współpracę z Hitlerem przy rozbiorze tego państwa