Bohater Warszawy

Mimo sukcesów administracyjno-urbanistycznych przed wybuchem wojny prezydent Stefan Starzyński pozostawał jedynie niespecjalnie nielubianym komisarycznym prezydentem Warszawy. We wrześniu 1939 r. stał się opoką dla mieszkańców stolicy