Nieśmiertelny Tito

Stalin tak bardzo nienawidził jugosłowiańskiego dyktatora Josipa Broza Tito, że nie ustawał w próbach zamordowania Chorwata. Jeśli wierzyć osobom z najbliższego otoczenia polityka, przeprowadzono kilkanaście zamachów na jego życie. Wszystkie nieudane