Akcja „Wiśnicz”

To była jedna z najbardziej spektakularnych i skutecznych akcji polskiego podziemia. W lipcu 1944 r. z więzienia w Nowym Wiśniczu oddział AK uwolnił ponad stu więźniów politycznych, ratując ich przed wywózką do Auschwitz