W świecie baśni i w cieniu swastyki

Muzyka Wagnera zachwycała nie tylko „baśniowego króla” Ludwika II Wittelsbacha, romantyka do szpiku kości i zadeklarowanego pacyfistę, ale też demona wojny Adolfa Hitlera i jego nazistowską świtę