Amantka z pieprzem

Grażyna Barszczewska, Grzegorz Ćwiertniewicz
Prószyński i S-ka