Grecy Nowego Świata

Majowie stworzyli najbardziej wyrafinowaną i rozwiniętą cywilizację Ameryki w epoce przed przybyciem Kolumba. Hiszpanie jej nie zniszczyli, ponieważ upadła, zanim pojawili się pierwsi konkwistadorzy.