Jak media poszły na wojnę

Już Napoleon uważał wrogie gazety za większą groźbę od tysiąca bagnetów. Gdyby żył dłużej, bałby się wszystkich gazet.