Niemiecki tron Albionu

W 2015 r. BBC wyświetliło 17-sekundowy film nagrany osobiście przez księcia Yorku Alberta (późniejszego króla Jerzego VI) w 1933 r., niedługo po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech. Krótka scenka ukazuje księżną Yorku Elżbietę uczącą swoje córki Elżbietę i Małgorzatę, jak wykonać salut rzymski...