Film a historia

27 listopada 176 r. po Chrystusie wielki cesarz Marek Aureliusz wyznaczył swojego syna Kommodusa na współcesarza Imperium Rzymskiego.