Pan Janeczek, czyli kabaret Olgi Lipińskiej

Na początku ustalmy dwie rzeczy. Po pierwsze, tylko Oldze Lipińskiej przysługuje prawo, by mówić i pisać o nim Wielki Wesołek. Po drugie, tylko Jan Kobuszewski mógł zwracać się do niej per Oleśka.