Nasz skarb narodowy

Można powiedzieć, że alkohol jest naszym dziedzictwem kulturowym. Jest tak ważny, że historia polskiej państwowości zaczyna się od niego.