Boże, chroń króla!

I my, Polacy, niegdyś mieliśmy wielkich królów, z których panowania byliśmy dumni, których darzyliśmy szacunkiem i miłością.