Zanim Hitler podpalił świat

100 lat temu, 11 stycznia 1923 r., oddziały francuskie i belgijskie wkroczyły do Zagłębia Ruhry – kolebki niemieckiego ruchu robotniczego. Była to kara za niedotrzymanie terminu spłaty kolejnych rat reparacji wojennych wyznaczonych przez traktat wersalski. Niemiecka opinia publiczna eksplodowała oburzeniem.