Kościuszko. Rysa na pomniku?

„Nie przywiązuję żadnej wagi do Kościuszki. Nie odgrywa on w kraju wcale tej roli, jak myśli; jego całe postępowanie dowodzi, że nie jest czymś innym jak głupcem” 

(Cytowana przez Andrzeja Zahorskiego w książce „Napoleon” wypowiedź cesarza Francuzów o eks-Naczelniku odrzucającym ofertę współpracy)