Pięć pogrzebów Olivera Cromwella

Powrót Karola II Stuarta do Anglii w 1660 r. zakończył republikański eksperyment Cromwella, co się nie obyło bez konsekwencji. Owszem, generał George Monck i Parlament oddali władzę królowi w zamian za rękojmię amnestii, ale nie objęła ona wszystkich. Karol II Stuart musiał przecież pomścić zabójstwo ojca i króla, choćby w imię społecznego porządku.