Fotografia z historią: Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki

Główną zasługą Louisa Daguerre’a, który przeszedł do historii jako twórca fotografii, była jej popularyzacja. Tak naprawdę technologię opracował jego wspólnik.