„Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)”

Redakcja: Dariusz Iwaneczko
IPN Rzeszów–Warszawa 2022