Mein Kapital, czyli pieniądze Hitlera

„Mein Kampf” jest uważane za summę doktryny nazizmu, ale do dziś jest też sprawną maszyną do zarabiania pieniędzy.