Metoda Piaseckiego

Komunizm miał zwyciężyć, ale potem katolicyzm miał „nawrócić” marksizm...